Co powinna wiedzieć wróżka o astrologii

Powinniśmy sobie uświadomić, że wróżka zdaje sobie sprawę, iż  ułożenia planet w horoskopie, domy oraz znaki mają jeden wspólny mianownik: tworzymy je odmierzając określone wielkości kątowe od określonego punktu w tym artykule początkowego w obrębie 360°. Różne długości łuku, mierzone od punktu w tym artykule wiosennego zrównania dnia z nocą, tworzą roczny cykl, czyli cykl znaków Zodiaku astrologii tropikalnej. Różne wielkości kątowe, mierzone od punktu w tym artykule wschodzącego, tworzą cykl dobowy, czyli cykl ziemskich domów horoskopu urodzeniowego. ułożenia planet w horoskopie opisują także wróżka zdaje sobie sprawę, iż  różne długości łuku między planetami w danym momencie ich cyklu synodycznego, zaczynając od punktu e tym artykule koniunkcji. Niezależnie od tego, czy zajmujemy się znakami, domami czy aspektami, ich interpretacja astrologiczna wywodzi się od długości łuków, na które tarot podzielony jest każdy z tych okręgów. Na przykład archetypowe znaczenie kąta 60° można określić przez znaki (Bliźnięta lub Wodnik), domy (trzeci lub jedenasty) albo przez charakterystykę aspektu w tym artykule sekstylu, wszystkie one bowiem wyznaczają kąt 60°, mierzony od odpowiedniego punktu w tym artykule początkowego.