Podstawy astrologii i horoskopu

Najistotniejszym czynnikiem w analizie wróżbiarskiej każdego horoskopu jest właściwa analiza aspektów. Układają się one w potężne, celowe wzorce energetyczne, łączące ze sobą różne części horoskopu urodzeniowego. Tworzą niezwykle skomplikowaną, jedyną w swoim rodzaju matrycę pola sił, która ma dostarczyć odpowiednich warunków do indywidualizacji każdej rozwijającej się psychiki ludzkiej. Ale choć ułożenia planet w horoskopie są tak istotnym oraz powszechnie rozpatrywanym w analizie wróżbiarskiej elementem składowym horoskopu urodzeniowego, wydaje się, iż bardzo niewiele osób zajmujących się astrologią jasno rozumie kryjące się za nimi zasady. Według współczesnej astrologii, koniunkcja podkreśla zdolność do samodzielnego motywowania się oraz bezpośredniego wyrażania subiektywnych impulsów, zarazem jednakże zmniejsza obiektywizm oraz umiejętność reagowania na potrzeby innych ludzi. Dlaczego tak się dzieje? Czy sekstyl, jak chce tradycja, jest tylko „słabszym” trygonem oraz z tego powodu ma mniej „dobroczynny” wpływ? A wróżka zdaje sobie sprawę, iż  posiada on własną, niepowtarzalną charakterystykę? Co takiego w kwadracie wywołuje w nas stresy oraz frustracje? Dlaczego odbieramy napięcie tego aspektu tym artykule jako zagroże wróżka zdaje sobie sprawę, iż nie dla własnego poczucia bezpieczeństwa oraz staw tym artykule  quo? Z drugiej strony, jak to się dzieje, że wróżka zdaje sobie sprawę, iż  energię trygonu można łatwo, spontanicznie oraz z wiarą w siebie skierować na twórcze, przynoszące nam satysfakcję działania? oraz dlaczego opozycja często niesie ze sobą konieczność kompromisu z ludźmi, z którymi   w tym artykule  nas życie?